AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 

Enstitünün Aile Sağlığı Anabilim Dalı 1985 yılından beri ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri için özellikle iletişim, sorunlara yaklaşım, sağlık eğitimi ve eğitim teknikleri konularında yetişmelerini amaçlayan “workshop” tipi kurslar düzenlemektedir.

Bu eğitim programlarına sağlık meslek lisesi doğum ve çocuk sağlığı öğretmenleri alınmış ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ile UNICEF işbirliğinde eğitici eğitimi kapsamda yürütülmüş,1990 yılında Kayseri ve Erzurum’da da gerçekleştirilen programlara 84 öğretmen katılmıştır.

Çocuk hekimleri ve eczacılar gibi belirli meslek gruplarına yönelik olarak çocuklarda ishal ve ağızdan sıvı tedavisi akut solunum yolları infeksiyonları konularında düzenlenen mezuniyet sonrası kısa süreli kursların yanı sıra İstanbul Eczacı Odası’nın düzenlediği Meslek İçi Sürekli Eğitim programlarında aile planlaması konularının yer alması için işbirliği yapılmıştır.

Dünya Sağlığı Örgütü, UNICEF ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 1994 yılında Emzirme Danışmanlığı Eğitici Eğitimi Programı başlatılmış ve bu amaçla DSÖ tarafından hazırlanan eğitim materyalleri Türkçe’ye çevrilmiştir.

Sertifika programları ve benzeri eğitim çalışmaları 1994 yılından başlayarak Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi ekibi etkinlikleri olarak yürütülmüştür.

Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi; İstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri alanında Göğüs Hastalıkları binasının alt katında yer alan bu Birim 1994 yılında, Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün Aile Sağlığı Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi ilgilileri tarafından üç yıllık bir süre için çalışmaları İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfının Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kurulmuştur. Birim’de Enstitü’nün Aile Sağlığı Anabilim Dalı ekibi tarafından, bütünsel yaklaşımla entegre edilmiş gebeliği önleme yöntemleri, kadın sağlığı, bebek bakımı ve emzirme konularında ailelere bilgilendirme anne ve baba destek programları ve danışmanlık hizmetleri verilmekte, meslek elemanlarının gelişimi için hizmet içi etkinlikler sürdürülmüştür.

Birimin araştırma çalışmaları cinsel sağlık, çocuk sağlığı ve bunlarla ilgili konulara yöneliktir. Nüfus kalkınma ve Sağlık konularında ülke programına katkısı olan hizmet araştırmalarının bilimsel kurullarında yer almıştır.

Kadın Çocuk Sağlığı Eğitim Birimi’nde 1994-2002 yılları arasında 15.000 den fazla aile başvurusuna sürekli hizmet verilmiş, çeşitli kurumların işbirliği ile yürütülen çok sayıdaki eğitim programından bir kısmı Türk Cumhuriyetlerinden, 500 den fazla öğretim üyesi, doktor, eczacı psikolog, hemşire ve eğitimci yararlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved