Anabilim ve Bilim Dalları

AİLE SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Başkan: Dr. Sos. Hacer Nalbant
Prof. Dr. Gülbin Gökçay
Prof. Dr. Firdevs Baş (13B/4)
Prof. Dr. Zeynep Ü. Tamay (13B/4)
PhD. Dr. Hayriye Ertem Vehid

PEDİATRİK TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. Gülden F. Gökçay
Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Başkan:  Prof. Dr. Mine Çalışkan
Prof. Dr. Meral Özmen (13B/4)
Prof. Dr. Nur Aydınlı (13B/4)
Tıbbi Genetik Bilim Dalı
Başkan: Araş.Gör. Fatmahan Atalar
Oksoloji Bilim Dalı
Başkan: Prof. Dr. Feyza Darendeliler (13B/4)
Prof. Dr. Kemal Nişli (13B/4)
Prof. Dr. Rüveyde Bundak
 Doç.Dr. Şükran Poyrazoğlu
Araş.Gör. Uzm. Antropolog Mine Şükür
Neonatoloji Bilim Dalı
Başkan: Prof. Dr. E. Asuman Çoban (13B/4)
Prof. Dr. Zeynep İnce
Nutrisyon ve Metabolizma Bilim Dalı
Başkan: Prof. Dr. Gülden F. Gökçay
Prof. Dr. Mübeccel Demirkol
Prof. Dr. Özlem Durmaz
Doç.Dr. Serdar Cantez
Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı
Başkan:  Prof. Dr. Ayper Somer
Adolesan Bilim Dalı
Başkan: Prof. Dr. Firdevs Baş
 Prof. Dr. Feyza Darendeliler (13B/4)
 Prof.Dr. Ayşe Kılıç
Prof. Dr. Gülbin Gökçay
Hematoloji – Onkoloji  Bilim Dalı
Başkan: Prof. Dr. Zeynep Karakaş
Doç. Dr. Serap Karaman
Doç. Dr.Deniz Tuğcu
Acil Pediatri Bilim Dalı
Başkan: Doç. Dr. Metin Uysalol
SOSYAL PEDİATRİ ANABİLİM DALI

Başkan: Prof. Dr. Gülbin Gökçay
Prof. Dr. Zeynep İnce (13B/4)
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu (13B/4)
Prof. Dr. Ayşe Kılıç (13B/4)
Doç. Dr. Tülin Özden (13B/4)

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved