Kongre/Konferanslar

 

Kongreler: Kurulduğundan bu yana Enstitümüz her yıl Nisan ayında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği işbirliği ile Pediatri Günleri toplantıları düzenlemektedir. Pediatri Günleri’nin her biri ayrı konuya odaklanmakta, panel tartışmaları, konferanslar ve ayrıca serbest bildiriler ve posterler sunulmaktadır.

Konferanslar: Enstitü, her yıl Ekim ayında pediatri alanında bilimsel çalışmaları ile uluslararası düzeyde tanınmış bir bilim adamının davet edildiği Gürson Konferansları’nı düzenlemektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved