Tarihçe

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ TARİHÇESİ

Enstitümüz İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. ve 12. maddeleri gereğince 47 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuş, tüzel kişiliği olan bir kuruluştur. Enstitü, kuruluşundan bu yana Sosyal Pediatri, Aile Sağlığı ve Pediatrik Temel Bilimler olmak üzere 3 Anabilim Dalından ve Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalına bağlı Gelişim Nörolojisi, Acil Pediatri, Tıbbi Genetik, Neonatoloji, Nutrisyon ve Metabolizma, Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji, Adolesan, Hematoloji-Onkoloji ve Oksoloji Bilim Dalları olmak üzere 9 Bilim Dalından oluşmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 28.1.1996 tarihli 35157 sayılı OLUR’u ile Çocuk Sağlığı Enstitüsü Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin çalışma ve uygulama alanının Enstitümüz ile aynı kampüste bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olduğuna karar verilmiştir. Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nde ihtisas yapmaya hak kazanan Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, söz konusu karara istinaden Enstitümüzün uygulama alanı olan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin b/4 fıkrasına göre görevlendirilmektedirler. Bu karar gereğince Enstitü çalışmaları, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile işbirliği içinde fakültenin poliklinik, servis, laboratuvar, dershane, kütüphane vb. olanaklardan yararlanarak sürdürülmektedir.

Enstitümüze bugüne kadar 231 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınmış, bu öğrencilerden 182’si mezun olmuştur. Halen 49 öğrencimiz eğitim görmektedir.

Yukarıda belirtilen lisansüstü programlara sırasıyla;

Doktora programında; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan kişiler,

Yüksek lisans programlarında ise; Hemşirelik, Beslenme ve Diyetik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Antropoloji ve Sosyoloji,  Tıp Fakültesi, Biyoloji, Aile Hekimi ve Fizyoterapi bölümlerinden mezun olan kişiler ve Sosyal Hizmet Uzmanları başvuruda bulunabiliriler.

Enstitümüze bugüne kadar 120 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi alınmış; bunlardan 103’ü mezun olmuş, 1 nakil gitmiş ve 6 tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitim süreleri bitmiş ancak uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girmemiştir. Eğitime devam eden halen 10 tıpta uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır.

Enstitümüzün Amaçları :

Kurulduğu günden bu yana çocuk ve genç sağlığının korunması için başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası alanda ayrıca Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi çeşitli kurum, kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda anne sütüyle beslenme, sağlıklı beslenme, ergen ve aile sağlığı, aşılar, engelli çocuklar konularında toplum ölçekli eğitim ve çalışmalar yapılmaktadır.

  • Çocuk sağlığı ile ilgili bilim dallarında yüksek lisans, doktora, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası vermek, Çocuk sağlığı ile ilgili bilim dallarında Türk çocuklarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerini içeren sağlık gereksinimlerini, sağlık durumlarını saptamaya ve bunları çözümlemeye yönelik araştırmalar planlamak, yürütmek,
  • Çocuk sağlığı ile ilgili örnek uygulamalar planlamak, yürütmek, bunların topluma yansımasını sağlamak,
  • Ülkemizin çocuk beslenmesi, önde gelen çocukluk hastalıkları gibi konularına yardımcı olmak için sağlık ekiplerine ve ailelerine eğitim programları, seminerler düzenlemek ve yürütmek,
  • Çocuk sağlığı ile ilgili başka kuruluşlar ve kişilerle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak,
  • Çocuk sağlığı ile ilgili yayınlar yapmak, konferans, sempozyum, kongre düzenlemek, kitaplık kurmak, çocuk sağlığı alanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmak.

Bu yıl 40. sı gerçekleştirilen “40. Pediatri Günleri 19. Pediatri Hemşireliği Günlerinin” düzenlenmesinde Enstitümüz kurulduğu tarihten itibaren yer almıştır.

Ülkemizde anne sütü ile beslenmenin korunması, yaygınlaşması ve desteklenmesi çalışmaları ve bu alandaki eğitimleri 1992 yılında Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde Çocuk Sağlığı Enstitüsünde başlatılmıştır. Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik emzirme danışmanlığı kurslarımız devam etmektedir.

Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sağlık Bakanlığının bağışıklama, anne sütü ile beslenme,  sağlıklı beslenme, çocuk istismarı ve ihmalini önleme, anne sütü muadillerinin pazarlanmasına ilişkin uluslararası yasanın ülkemize uyarlanması çalışmalarına bilimsel katkıda bulunmuştur.

Çocuk felci eradikasyonunda Enstitümüzün Öğretim Üyeleri yoğun bir şekilde çalışmış ve bu sertifikasyonun alınmasında görev almışlardır.

Benzer şeklide emzirme danışmanlığı kurslarının ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasında Çocuk Sağlığı Enstitüsü aktif rol oynamış ve bu aktifliği halen devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved