Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün akademik çalışmaları ve uygulamaları, çocuk sağlığı alanında lisansüstü düzeyde eğitim etkinlikleri, çocuk sağlığı sorunlarının çözümüne katkıyı amaçlayan bilimsel araştırma yürütmek, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere pediatrinin çeşitli dallarında sağlık hizmetleri vermek ilkelerine dayalıdır.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. ve 12. Maddeleri gereğince 47 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kurulan Çocuk Sağlığı Enstitüsü, tüzel kişiliği olan bir kuruluştur. Enstitü, kuruluşundan beri İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı ile birlikte personel ve hizmet ayrımı gözetilmeksizin servis, laboratuvar, dershane kütüphane ve poliklinik çalışmalarını ortaklaşa olarak aynı yerde yürütmektedir. 1994 yılından 2009 yılına kadar İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile işbirliği içinde Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi’nde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunulmuştur.

Enstitüde tıpta uzmanlık öğrencileri, çocuk hastalıkları uzmanı, yandal uzmanlarının yanı sıra halk sağlığı, ruh sağlığı, demografi, sosyoloji, antropoloji, pedagoji ve beslenme, biyoistatistik, biyokimya, biyoloji, moleküler genetik ve fizyoterapi disiplinlerinde elemanlar çalışmaktadır.
Enstitüde Ana–Çocuk Sağlığı, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Beslenmesi, Çocuk Metabolizması, Tıbbi Genetik, Oksoloji, Neonotoloji, Çocuk Nefrolojisi, İnfeksiyon Hastalıkları, Acil Pediatri ve Pediatrik Hematoloji-Onkoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Enstitü’nün tıpta uzmanlık programından 92 öğrenci mezun olmuş, halen 15 öğrenci uzmanlık eğitimini sürdürmektedir. Enstitü’nün lisansüstü eğitim programlarından 171 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiş, şu an 21 öğrenci eğitimini sürdürmektedir.

Tıbbi Genetik ve Sosyal Pediatri dalında doktora eğitimi verilmektedir. Tıbbi Genetik ve Sosyal Pediatri programlarından 7 öğrenci mezun olmuş, 7 öğrenci de eğitimini sürdürmektedir.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR HİZMET YAPAN ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ VE HİZMET SÜRELERİ:

Prof. Dr. Olcay NEYZİ 02.09.1982 – 27.07.1994
Prof. Dr. Nedret UZEL 09.08.1994 – 25.12.1995
Prof. Dr. Günay SANER 26.12.1995 – 09.02.2008
Prof. Dr. İrfan PAPİLA 11.02.2008 – 25.02.2008 (vekil müdür)
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK 25.02.2008 – 25.08.2008 (vekil müdür)
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK 25.08.2008 – 25.08.2011
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK 25.08.2011 -09.11.2016

Prof.Dr.Mübeccel DEMİRKOL 02.11.2016 –

 

KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR HİZMET YAPAN ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI:

Prof. Dr. Selçuk APAK
Prof. Dr. Memnune APAK
Prof. Dr. Müjgan SIDAL
Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK
Prof. Dr. Mine ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Fatma OĞUZ
Prof. Dr. Nuran SALMAN
Dr. Sosy. Hacer NALBANT

Prof. Dr. Emine Gülbin GÖKÇAY

Prof.Dr.Gülden Fatma GÖKÇAY

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved