Prof. Dr. Cevdet Özdemir Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) Ulusal Alerji Dernekleri Komitesi Başkanlığı’na seçildi.

Prof. Dr. Cevdet Özdemir 2019-2021 döneminde Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)- (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) Ulusal Alerji Dernekleri Komitesi Başkanlığı’na (National Allergy Societies Committee Chair) seçilmiştir.


Enstitümüz Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cevdet Özdemir aynı zamanda Enstitümüz Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Bilim Dalı’nda da görev yapmaktadır.


124 ülkeden ve 50'den fazla Ulusal Alerji Derneğini bünyesinde bulunduran ve 11.000'den fazla üyesi olan Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI)’nin temel amaçları arasında alerji ve immünoloji alanındaki temel ve klinik araştırmaların teşvik edilmesi, bilimsel bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayılmasının sağlanması, sağlık politikalarının geliştirilmesine referans sağlama, ve bu alanda sürekli eğitimi teşvik ederek ve sağlayarak iyi hasta bakımını geliştirme hedeflenmiştir.