Romatolojik Hastalarda Aşılama Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri ve Çocuk Romatoloji Bilim Dallarınca gerçekleştirilen “Romotalojik Hastalarda Aşılama” semineri çevrimiçi olarak yapıldı.

Aşılar son yüzyılın en önemli keşiflerinden biridir. Aşılar çocuk ve erişkin sağlığını korumada, bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve güvenilirlik açısından en etkili yöntemdir.

Çocukluk çağı kronik Romatizmal hastalıklarında enfeksiyon riski sağlıklı çocuklara göre artmaktadır. Bu hastalıklardaki artmış enfeksiyon riski ve tedavide kullanılan immün sistem baskılayıcı ilaçlar sebebi ile oluşan immün disfonksiyon enfeksiyonlara karşı korunmanın önemini daha da arttırmaktadır.

Çevrimiçi Programa Yoğun Katılım Sağlandı

26 Ekim 2020 saat 10.00 – 11.00 arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile birlikte gerçekleştirdiği “Romatolojik Hastalarda Aşılama” sunumunda Moderatör Prof. Dr. Emine Gülbin GÖKÇAY yönetiminde Doç. Dr. Nuray AKTAY AYAZ ve Doç. Dr. Gonca KESKİNDEMİRCİ konuşmacı olarak görev aldılar. Çocukluk çağı aşılamaları ile ilgili son güncel bilgiler ve Romatizmal hastalıklarda aşılama önerileri konuşmacılar tarafından anlatıldı.Çevrimiçi Programa yoğun katılım sağlandı. 110 Ebeveynin katıldığı online seminerde katılımcıların konu ile alakalı sorularına cevap verildi; Sağlık Bakanlığı rutin aşı takvimi ve ek aşıların Romatolojik hastalık tanılı çocuklarda güvenle kullanılabileceği konusunda aileler aydınlatıldı.

Toplantıya katılım sağlayamayan aileler için 06 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00 -11.00’de online eğitim seminerinin tekrarı planlandı.

06 Kasım 2020 tarihinde saat 10:00 -11:00’de arasında yapılan çevrimiçi seminere 72 ebeveyn katıldı.

“Romatolojik Hastalarda Aşılama” sunumunda Moderatör Prof. Dr. Emine Gülbin GÖKÇAY yönetiminde Doç. Dr. Nuray AKTAY AYAZ ve Doç. Dr. Gonca KESKİNDEMİRCİ konuşmacı olarak görev aldılar.Yapılan her iki online toplantıya ailelerin yoğun ilgi ile katıldığı gözlemlendi, Covid sebebi ile artan çevrimiçi yöntemleri uyumla kullanabildikleri tespit edildi.

Romatolojik hastalığı olan çocuklarımızın ailelerinin talepleri doğrultusunda genel bilgilendirme seminerlerinin devamı planlandı.

Galeri